Forskning

Flygtningeområde 

Udover den mangeårige klinisk erhverv og klientkontakt er mine psykologiske arbejdserfaringer særdeles baseret på min forskning om positive og konstruktive ‬‬‬‬ressourcer hos de mennesker der kommer ud for alvorlige udfordringer i livet. I 2007 fik jeg min ph.d.-grad fra Institut for Psykologi, Københavns Universitet på basis af en omfattende kvalitativ undersøgelse af konstruktive ressourcer hos afghanske flygtninge boende i Danmark og i grænseområde ved Afghanistan.

Forudsigelig resiliens

Under mit 4 års post-doc forløb arbejdede jeg med forudsigelig resiliens hos danske kampsoldater, der blev udsendt til internationale opgaver. Derudover har jeg forskningserfaringer inden for mobningsområdet og hvordan mennesker håndterer mobning på deres arbejdsplads.‬

Undersøgelsen Forudsigelig Resiliens dokumenterer, hvordan det er muligt at afdække soldaters resiliente færdigheder. I undersøgelsen anvendtes forskellige metoder, heriblandt de nyudviklede målingsinstrumenter til afdækning af informantens adfærdsrepertoire i forskellige kritiske situationer, samt afdækning af deres traumetærskel og trivselsniveau. Det viste sig, at en detaljeret kortlægning af en soldats hidtidige adfærdsprofil og personlige potentialer, kombineret med analyse af deres traumetærskel og trivselsniveau, giver en god prognose for vedkommendes reaktionsform og reaktionsintensitet ved fremtidige belastninger. De anvendte måleinstrumenter kan udvides til at undersøge resiliente færdigheder i mange andre grupper. Kunsten er at opdage en persons resiliente færdigheder og identificere de situationer, hvor disse potentialer bedst kan mobiliseres. Læs mere om undersøgelsen her (download af PDF)

Publikationer

Faezeh Zand har været medforfatter på bøger, udgivet forskningsartikler samt skrevet definitioner i opslagsværker.