Henvisning

Henvisning fra privat praktiserende læge

Egen læge kan henvise til psykolog i følgende tilfælde:‬

1. Røveri-, volds-, eller voldtægtsoffer‬‬‬‬‬
2. Trafik- og ulykkesoffer‬‬‬‬‬‬
3. Pårørende til alvorligt psykisk syge personer‬‬‬‬‬‬
4. Personer ramt af alvorligt invaliderende sygdom‬‬‬‬‬‬
5. Pårørende til personer ramt af invaliderende sygdom‬‬‬‬‬‬
6. Pårørende ved dødsfald.‬‬‬‬‬‬
7. Personer, der har forsøgt selvmord‬‬‬‬‬‬
8. Kvinder der får foretaget provokeret abort efter 12. graviditetsuge‬‬‬‬‬‬
9. Personer der inden det fyldte 18. år har været ofre for incest eller andre seksuelle overgreb‬‬‬‬‬‬
10. Personer med let til moderat depression (over 18 år), efter udført psykometrisk test‬‬‬‬‬‬
11. Personer der lider af let til moderat angst, herunder let til moderat OCD, og er mellem 18 og 38 år

Psykologhjælp ved egen henvendelse

Alle kan henvende sig og få psykologhjælp uden henvisning fra egen læge. Det vil sige, at man er selvbetalende. Der er visse kategorier, hvor lægen ikke kan udstede en henvisning til psykologhjælp. Hvis man f. eks. ønsker hjælp i forbindelse med skilsmisse, må man selv betale det fulde beløb.

Er du i tvivl, kan du altid spørge.