Praksis

Hvem kan jeg hjælpe?

Flygtningeområde‬
I mange år bistod jeg som konsulent flere af Dansk Røde Kors’ forskellige asylcentre med visitering, undersøgelse og udredning af traumatiserede ‬‬‬asylansøgere. Desuden tilbød jeg korttids psykoterapeutisk behandlingsforløb til de akutte sager, psykoedukation til sammenboende pårørende og supervision og undervisning ‬til centrenes ansatte. Siden 1999 har jeg i min private klinisk arbejdet med såvel flygtninge og indvandre, såvel som etniske danske klienter.‬ Fra 2000 til 2003 var jeg ansat som klinisk psykolog og case-manager i OASIS – Behandling og rådgivning for traumatiserede flygtninge.‬ ‬‬‬‬‬‬‬‬‬

Indvandrergrupper‬‬‬‬‬‬
Mine erfaringer i forbindelse med indvandrergrupper stammer fra mit omfattende samarbejde med det kommunale system, ‬‬‬‬især på Sjælland. Mine arbejdsopgaver består af undersøgelser, udredninger og psykologisk vurdering af henviste borgers ‬‬‬‬ressourceområder, omfanget af interventionsbehov samt skræddersyede behandlingsforløb.‬ ‬Derudover har jeg flere engelsktalende klienter som på baggrund af deres ansættelse i et internationalt firma bor og arbejder i Danmark. 

De etniske danskere
Min kliniske kontakt til det danske klientel blev udvidet i 2008, da jeg blev tilknyttet‬‬‬‬‬‬ ‪sygesikringen. Det betyder, at jeg siden har måttet tilbyde psykologisk behandling og korttids samtaleforløb til lægehenviste klienter. ‬‬

Veteraner
I forbindelse med mit flerårige samarbejde med HKKF (Hærens Konstabel og Korporal Forening) har jeg erhvervet mange erfaringer med psykologarbejde med hjemvendte danske soldater, der fandt hverdagen i et civilt samfund uhåndterbare og vanskeligt. Arbejdsopgaverne bestod af undersøgelser og udredning, psykoterapeutiske samtaleforløb med klinter og deres pårørende og psykoedukatin især af sidstnævnte.

Sprog‬‬‬‬‬‬
Jeg taler flydende dansk, dari, engelsk og persisk (farsi). Jeg gennemfører kliniske samtaler og undersøgelser uden tolk indenfor de førnævnte sprog.‬ ‬‬‬‬‬ 

Hvad kan jeg hjælpe med?‬‬‬‬ 

Faglige kompetencer som klinisk psykolog:‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬
‪ ‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬
‪Intervention og behandling‬‬‬‬
• Psykoterapeutiske samtaleforløb ved personlig henvendelse eller henvisning fra egen læge; henvisning fra kommunal myndighed, egen forsikringsaftale eller også som følge aftale med sundhedsforsikring ved arbejdspladsen. ‬‬
• ‪Supervision, rådgivning og vejledning af psykologer eller andre relevante faggrupper‬‬.‬ ‬‬‬‬‬‬‬
• ‪Undervisning og oprettelse af skræddersyede kurser inden for mit kompetenceområde.‬ ‬‬‬‬‬‬‬‬‬
• ‪Psykologisk undersøgelse ved anvendelse af pålidelige relevante metoder‬‬.‬ ‬‬‬‬‬‬‬
‪ ‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬

‪ ‬‪Psykologisk undersøgelse og vurdering af‬‬‬‬‬‬‬‬
• Ressourceområder og personlige sårbarheder‬‬
• ‪Personlighedsstruktur (NEO PR-I)‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬
• ‪Klinisk- og personlighedspatologi (MCMI-III)‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬
• ‪Robusthed, traumetærskel og trivselsniveau‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬
• ‪Koncentrationsevne og opmærksomhed (d2)‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬
• ‪Abstraktionsfærdigheder og generel intelligens (Ravens matricer)‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬


Kurser
Siden 1999 har jeg undervist på Institut for Psykologi, KU. Emner for min undervisning har været "Traumer, kriser og de relevante interventionstilgange", "Kulturelt sensitive undersøgelse og interventionsplanlægning", "Resiliens i teori og praksis: Kan ukuelighed læres?"
Tilsvarende har jeg holdt kurser og workshops for forskellige statslige, samt private institutioner inden for ovennævnte områder. Dansk Eøde kors, Gentofte psykiatriske hospital, Institut for emotionsfokuserede terapi er blot få af dem. 


Supervision
Jeg tilbyder supervision af psykologer med henblik på såvel autorisation som specialistuddannelse i klinisk psykologi og psykotraumatologi. Supervisionen tager sit afsæt i kognitiv adfærdsterapi. Supervisionen kan både være i personlig stil og sagssupervision.