Hvorfor bregner?

Bregner som metafor for resiliens

Bregner er en af de mest fascinerende naturfænomener. Den er blandt de ældste planeter i verden og lever på alle klodens kontinenter på nær Antarktis.

Planten har overlevet flere gennemgribende klimaforandringer i tusindvis af år, og derfor har den altid mindet mig om resiliens, som er et kerneområde i mit psykologiske arbejde; Forskning såvel som klinisk.

Selvom bregners overlevelse langt fra har været omkostningsfri for planten, og den som konsekvens heraf med tiden har ændret form, udseende og livsform, har den aldrig mistet sin essens. Resiliens er kort sagt evnen til at komme igennem vanskelige forhold i livet, pådrage de påvirkninger som ikke kan undgås uden at miste det essentielle indhold, der gør os til det unikke menneske som vi er; måske endda en bedre udgave af os selv. Bregner illustrerer denne metamorfose-lignede udvikling, for den har bevaret sin essens til trods for de tilpasningsprocesser, den har gennemgået over tid. Derfor har jeg valgt bregnen som et logo for Center for Resiliens. 

"Planten har overlevet flere gennemgribende klimaforandringer i tusindvis af år, og derfor har den altid mindet mig om resiliens..."